top of page

O představení

V Yes., celovečerním díle tanečního divadla, interpretují tanečníci tématiku vztahu k práci. Pro každého z nás znamená práce něco jiného a náš vztah k ní se může v průběhu času radikálně změnit. Představení upozorňuje na riziko toxického vztahu s prací či cestou kariéry, kterou jsme si zvolili. Rozpoznat tento vztah bývá často obtížné z obou stran - jak z pohledu prožívajícího jedince,

tak z pohledu jeho okolí. Yes. je změť obrazů naší společnosti, nabádající k vědomému pozorování sebe sama i světa okolo nás. 

Komunikovat toto téma skrze pohyb autorka zvolila proto, že souvisí

s projevením symptomů únavy, přetížení, zadržování vzteku, frustrace

a dalších příznaků právě skrze tělo. Tělo nám často vysílá varovné signály dříve, než jsme schopni si problém uvědomit. Ovlivněni mnoha faktory máme tendenci signály přehlížet.

Ty mohou vyeskalovat až v kolaps organismu.

Tuto skutečnost popsalo několik respondentů oslovených v rámci tvůrčího procesu.

Rozhovory s respondenty pracujícími v odlišných odvětvích (uměleckých i neuměleckých),

kteří si prošli vyhořením, byly základním kamenem pro představení.

Sebereflexe respondentů dovedla autorku k tomu nezpracovávat

syndrom vyhoření jako takový, ale zkoumat jeho počátek.

Hedepy

Nebuďte na to sami. 

Dotýká se vás téma představení Yes.?

Poznáváte některé vzorce svého smýšlení?

Máte nutkavý pocit, že je ve vašem životě nutná změna?

 

V rámci projektu Yes. navázal Taneční soubor Pop Balet spolupráci

s Hedepy, společností zabývající se online terapií.


“V Hedepy věříme, že terapie je cesta k tomu, cítit se

lépe, a že lidé nemusí být na své obtíže sami.

Proto jsme založili platformu pro online terapie,

jejímž cílem je zjednodušovat

cestu k psychoterapii a zbavovat ji předsudků.

V rámci zakoupení vstupenek na představení Yes. jsme pro vás přichystali výhody, které vám pomohou udělat první krok v péči o své psychické zdraví, a můžete je uplatnit právě na webu: https://hedepy.cz/.

POUŽÍT NA WEB Kopie souboru 043_DSCF8362.jpg
HEDEPY_logo-CZ-04 (1).png

Tvůrci a obsazení

Podporují nás

HEDEPY_logo-CZ-04 (1).png
Návrh bez názvu-5.png
nadace.png
bottom of page